01. 02. 2021 Zodpovedné podnikanie

Zodpovedné firmy sa môžu uchádzať o ocenenie Via Bona Slovakia 2020

Nadácia Pontis otvorila prihlasovanie do 21. ročníka prestížnej súťaže Via Bona Slovakia, v ktorej každoročne oceňuje inšpiratívne príklady v oblasti zodpovedného podnikania a firemnej filantropie. Malé i veľké firmy môžu nominovať svoj projekt do 15. marca.

Via Bona Slovakia je unikátne ocenenie, ktorým Nadácia Pontis zviditeľňuje príklady zodpovedného podnikania a firemnej filantropie. V aktuálnom ročníku udelí ocenenie v 7 kategóriách. Okrem toho odovzdá aj špeciálnu cenu Dobre spravovaná firma za dodržiavanie princípov Corporate Governance a Cenu verejnosti, o ktorej víťazovi rozhodne verejnosť hlasovaním v ankete.

Nadácia Pontis sa v oblasti zodpovedného podnikania roky zameriava na inšpiratívne a inovatívne projekty firiem, ktoré sú hodné nasledovania. Za 20 rokov existencie ocenenia sa ale mnohé z výnimočných aktivít postupne stali vo firmách štandardom, ako je napríklad firemné dobrovoľníctvo či vzdelávanie a rozvoj zamestnancov. Nadácia preto pristúpila pri niektorých kategóriách k zmenám. „Tento vývoj treba brať do úvahy. Chceme naďalej oceňovať to, čo štandardom stále nie je – ale veríme, že aj vďaka nášmu oceneniu sa ním raz stane,“ hovorí riaditeľ Nadácie Pontis Michal Kišša.

Kategórie prešli zmenou

Zásadnou zmenou prešla kategória Skvelý zamestnávateľ a špeciálne ocenenie Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. V aktuálnom ročníku Via Bona Slovakia sa obe ocenenia zlúčili do jednej kategórie – Výnimočný zamestnávateľ, ktorá je zameraná na podporu diverzity a inklúzie na pracovisku. „Táto zmena reflektuje aj súčasnú situáciu spôsobenú pandémiou koronavírusu, ktorá prehĺbila už existujúce nerovnosti. Znevýhodnené skupiny na trhu práce sa ocitli v ešte horšej situácii, a zároveň sa objavili nové zraniteľné skupiny, ktoré potrebujú empatický prístup zo strany zamestnávateľa, ako sú pracujúci rodičia maloletých detí či ľudia s duševnými ťažkosťami,“ vysvetľuje Kišša. Práve firmy, ktoré sa snažia vytvárať čo najlepšie pracovné podmienky pre rôznorodé skupiny zamestnancov a podporovať účinnú inklúziu sa budú môcť uchádzať o ocenenie Výnimočný zamestnávateľ.

Po minuloročnej prestávke sa medzi kategórie Via Bona Slovakia opäť vracia Férový hráč na trhu. Práve v tejto kategórii nadácia očakáva projekty, ktoré firmy realizovali v odpovedi na pandémiu koronavírusu, s cieľom uľahčiť situáciu svojim partnerom. Môže ísť o aktivity smerom k zákazníkom alebo odberateľom, k dodávateľom či iným obchodným partnerom prezentujúce nadštandardný prístup firmy v krízovej situácii.

V tradičnej kategórii Dobrý partner komunity ocení Nadácia Pontis projekty, ktoré reflektovali pandémiu, ale svoju podporu zamerali na pomoc komunite.

Kategória Sociálne inovácie zmenila názov na Spoločensky inovatívna firma, obsahovo však zostala bez zmeny. Naďalej sa do nej môžu hlásiť firmy, ktorých inovatívne riešenie alebo produkt adresuje sociálne alebo environmentálne problémy a vytvára pozitívnu spoločenskú zmenu.

Firmy môžu svoj projekt nominovať v jednej zo 7 kategórií:

Nominovať sa môžu aj na špeciálne ocenenie Dobre spravovaná firma.

Uzávierka nominácií je 15. marca 2021. Nominácie hodnotia nezávislé komisie zložené zo zástupcov biznisu, verejného sektora, médií, mimovládnych organizácií a vzdelávacích inštitúcií. Víťazov ocenenia vyhlási Nadácia Pontis na slávnostnom galavečeri 17. júna 2021.

Viac informácií nájdete na www.viabona.sk.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram