Social(i)Makers

Social(i)Makers – Akcelerátor ekosystému pre sociálne inovácie

Cieľom projektu je vytvoriť ekosystém podpory iniciatív v oblasti sociálnych inovácií na Slovensku a v strednej Európe.

Občianske spoločenstvá v strednej Európe prechádzajú štrukturálnymi zmenami a práve sociálne inovácie  budú v budúcnosti zohrávať dôležitú úlohu pri riešení spoločenských výziev. Ak chceme využiť náš potenciál v oblasti sociálnych inovácií, potrebujeme priaznivý ekosystém, ktorý uľahčuje implementáciu produktov, služieb a modelov na riadenie týchto spoločenských premien.

V októbri 2017 sme odštartovali trojročný projekt “Social(i)Makers”, v ktorom je Nadácia Pontis jedným z 13-tich partnerov v siedmich krajinách strednej Európy. Projekt  vedie Democenter-Sipe z Talianska a zameriava sa na navrhovanie vzdelávacích nástrojov a medzinárodného prenosu poznatkov v oblasti sociálnych inovácií.

Projekt Social(i)Makers má zlepšiť kapacity sociálnych inovácií v strednej Európe tým, že poskytne know-how podnikateľom, donorom, tvorcom politík, akademikom aj občanom o tom, ako je možné realizovať sociálne inovácie v praxi. Projekt prispieva k vytvoreniu ekosystému pre sociálne inovácie, ako výsledku vzájomných interakcií medzi tvorcami sociálnych skupín.

Akadémia sociálnych inovácií

Zapojte sa do Akadémie sociálnych inovácií a prispejte k pozitívnym zmenám vo vašej komunite. Vzdelávať sa môžete prostredníctvom online kurzu či offline tréningov. Účasť na kurze a tréngoch je bezplatná, stačí sa registrovať.  

             

Aktuality projektu

Ako to vyzeralo na Festivale sociálnych inovácii v Košiciach?

26. novembra 2018 - Pozrite si reportáž. 

 

Pozývame vás na ďalší webinár! Financuje Európa sociálne inovácie?

23. novembra 2018 - Poponáhľajte sa! Ešte zostáva niekoľko voľných miest na náš webinár:

Ako financovať sociálne inovácie?

15. novembra 2018 - Pozývame vás na šiesty workshop o sociálnych inováciách v Bratislave!

Ako merať a riadiť dopad nášho projektu?

7. novembra 2018 - Pozývame vás na piaty workshop o sociálnych inováciách v Bratislave!

Košice v znamení sociálnych inovácií

2. november 2018 - Nenechajte si ujsť Festival sociálnych inovácií v Košiciach a tiež prvé štyri tréningy!

Registrujte sa na online kurz sociálnych inovácií

30. október 2018 - Kurz je v anglickom jazyku a pre každého zdarma. Stačí sa registrovať!

 

Pozývame vás na webinár o sociálnych inováciách

22. október  2018 - Cieľom našej série webinárov je ponúknuť ďalšie zdroje inšpirácie a nové nápady k hlavným pilierom sociálnych inovácií. Pridajte sa k nám a objavte úspešné príbehy z celej Európy. 

Ako zapojiť do vášho projektu všetky zainteresované strany?

18. október 2018 - Pozývame vás na workshop o sociálnych inováciách!

Zaujímate sa o design thinking? Nenechajte si ujsť tento tréning!

11. október 2018 - Pozývame vás na ďalší tréning o sociálnych inováciách v Bratislave.

Staňte sa podnikateľom pre sociálne dobro!

27. september 2018 - Pozývame vás na ďalší workshop o sociálnych inováciách v Bratislave.

Pozývame vás na tréning o aktívnom občianstve!

22. september 2018 - Pozývame vás na prvý workshop o sociálnych inováciách v Bratislave.

Inšpiratívni rečníci diskutovali o sociálnych inováciách

21. september 2018 - Akadémiu sociálnych inovácií sme odštartovali Festivalom sociálnych inovácií, ktorý sa konal 20. septembra v Bratislave.

Pripravujeme offline tréningy

18. september 2018 - Zatiaľ sme zverejnili len zoznam plánovaných tréningov. Čoskoro spustíme registráciu.

Pozývame vás na Festival sociálnych inovácií

13. september 2018 - Chceli by ste sa zapájať do riešenia problémov vo vašej komunite ale neviete ako? Alebo máte dlhšie nápad na vylepšovák vo svojom okolí, ktorý by priniesol úžitok nielen vám, ale aj vašim susedom?

 

Registrujte sa na Akadémiu sociálnych inovácií 

23. júl 2018 - Náš online kurz sociálnych inovácií je otvorený pre registráciu! Obsahuje vysoko informatívny a cielený obsah. Kurz je určený pre tých, ktorí chcú vo svojich komunitách zaujímať aktívnejšiu úlohu tým, že vytvárajú inovatívne riešenia problémov, s ktorými sa stretávajú.

 

 Máme za sebou koordinačné stretnutie v Berlíne

24. máj 2018 - Stretnutie projektu Social(i) Makerers – Akcelerátor ekosystému pre sociálne inovácie, ktoré sa konalo 22 a 23. mája v Berlíne je za nami. Projektoví partneri počas seminárov a iných diskusií spoločne prebrali mnoho nápadov a skúseností. 

   
   

Aktivity projektu

V roku 2018 budeme aktívne spolupracovať na dizajnovaní  učebných osnov a bezplatného online kurzu pre verejnosť v oblasti sociálnych inovácií. Ku všetkým témam zrealizujeme aj vzdelávacie semináre a stretnutie stakeholdrov. Konkrétne ide o 7 tém:

 • Aktívne občianstvo
 • Sociálne podnikanie
 • Investovanie s dopadom (Impact Investing)
 • Meranie dopadu
 • Technológie pre sociálne inovácie
 • Zapojenie zainteresovaných strán
 • Politiky v oblasti sociálnych inovácií

Od apríla 2019 do mája 2020 budeme lídrami projektu a zastrešíme viacero aktivít:

 • vzdelávacie hackathony
 • “World Cafés” na tému sociálnych inovácií na Slovensku
 • unikátna medzinárodná súťaž nápadov v oblasti sociálnych inovácií “Be Social, Be Maker”
 • finančná podpora 3 pilotných iniciatív na Slovensku ako forma praktického vzdelávania v oblasti sociálnych inovácií
 • vytvorenie online podpornej pracovnej platformy “Social Innovation Skyrocket Lab“ na koordinovanie a efektívnejšiu podporu pri organizovaní miestnych a nadnárodných pilotných iniciatív v oblasti sociálnych inovácií v strednej Európe
 • vytvorenie spoločnej nadnárodnej sociálne inovatívnej komunity v strednej Európe

Výslednou snahou projektu je vstupovať do diskusie o politikách sociálnych inovácií a podieľať sa na nej prostredníctvom príslušných odporúčaní a praktických stratégií.

Hlavné výstupy projektu

 • nadnárodná online platforma so vzdelávacím kurzom v oblasti sociálnych inovácií
 • vzdelávacie tréningy v oblasti sociálnych inovácii
 • 3 pilotné iniciatívy v oblasti sociálnych inovácií na rozvoj kompetencií a zručností zamestnancov a podnikateľov na Slovensku
 • strategické a akčné plány na rozvoj sociálnych inovácií na lokálnej aj nadnárodnej úrovni

Projekt realizuje konzorcium 13 partnerov a 6 asociovaných partnerov zo 7 krajín v rámci strednej Európy: Talianska, Nemecka, Rakúska, Slovenska, Poľska, Maďarska a Slovinska.

 

 

Andrea Lelovics, projektová manažérka 

E-mail: [email protected]

Telefón: 02 5710 8119

 

 

 

Martina Kolesárová, manažérka pre komunikáciu

E-mail: [email protected]

Telefón: 02 5710 8119

 

 

  

 

Adriana Petrová, finančná manažérka

E-mail: [email protected] 

Telefón: 02 5710 8111

 

 

  

 

Slavomíra Hvizdošová, finančná manažérka

E-mail: [email protected]   

Telefón: 02 5710 8111

 

 

 

 

Simona Fiabáne, manažérka pre komunikáciu

E-mail: [email protected] 

Telefón: 02 5710 8113

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dôležité linky:

Viac informácií o projekte Social(i)makers a programe Interreg Central Europe môžete nájsť na oficiálnej stránke programu: 

alebo na facebookovom fanpagi projektu:

Základné údaje o projekte

 • Názov projektu: Rozširovanie nadnárodnej inteligentnej komunity sociálnych inovátorov pre inkluzívny rozvoj strednej Európy / Growing a Transnational Smart Community of Social Innovators for the Inclusive Development of Central Europe
 • Skratka: Social(i)Makers
 • Projektové číslo: CE1040
 • Trvanie projektu: 1.8.2017 – 31.7.2020
 • Program: Interreg CENTRAL EUROPE
 • Celkový rozpočet projektu: 3 653 957,57 € (financovanie z EÚ-ERDF: 3 003 629,71 €)
 • Celkový rozpočet Nadácie Pontis: 360 972 € (financovanie z EÚ-ERDF 85%: 306 826,20 €)

 

Výzva na predloženie záväznej cenovej ponuky - zverejnenie

Nadácia Pontis, ako verejný obstarávateľ podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) zverejňuje výzvu na predloženie záväznej cenovej ponuky na realizáciu zákazky s názvom: „Tréningy v oblasti sociálnych inovácií".
Predmet zákazky je zadávaný postupom podľa § 117 „ zákazka s nízkou hodnotou„ zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) v súlade so stanovenými kritériami uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk, ktorá je súčasťou tohto zverejnenia.

Lehota na predpokladanie ponúk: 4.9.2018
Miesto: Nadácia Pontis, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava
e-mail: [email protected] 
Podrobné informácie nájdete v súboroch na stiahnutie v rámci tohto zverejnenia. 

Súbor na stiahnutie ... FV vyzva a prilohy.pdf 

Súbor na stiahnutie a vyplnenie – prílohy a návrh zmluvy - *Na vyplnenie WORD
SYLABY - TECHNOLOGY- priloha a Social Innovation Policy - priloha


K záväznej ponuke je potrebné vyplniť a zaslať prílohu 1-4 a prílohu 5.1 / 5.2 návrh zmluvy podľa právnej formy dodávateľa s údajmi, cenou a prílohu 1 a 2 k zmluve, upravené podľa vybraných tréningov vrátane adaptácie. 

Na strane 3 Výzvy v prílohe sú uvedené maximálne ceny za jednotlivé časti zákazky, ktoré sú pre Vás relevatné.
Tieto maximá sme stanovili na základe prijatých ponúk pri prieskume trhu a nie je možné ich prekročiť v záväznej ponuke.
V zaslanej výzve na záväzné cenové ponuky bod 5.1. prosíme doložiť aj:
- doklad o oprávnení poskytovať službu resp zriaďovaciu listinu (ekvivalent), z ktorej vyplýva, že dodávané služby sú predmetom vašej činnosti. 

Dátum zverejnenia: 24.8.2018 

Zmluva s víťazným uchádzačom

 


 

Výzva na predloženie záväznej cenovej ponuky - zverejnenie

Nadácia Pontis, ako verejný obstarávateľ podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) zverejňuje výzvu na predloženie záväznej cenovej ponuky na realizáciu zákazky s názvom: „Prenájom priestorov, technické zabezpečenie a občerstvenie počas podujatia Festival sociálnych inovácií a 7 tréningov v KOŠICIACH".

Predmet zákazky je zadávaný postupom podľa § 117 „ zákazka s nízkou hodnotou" zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) v súlade so stanovenými kritériami uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk, ktorá je súčasťou tohto zverejnenia.

Lehota na predpokladanie ponúk: 2.9.2018
Miesto: Nadácia Pontis, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava
e-mail: [email protected] 
Podrobné informácie nájdete v súboroch na stiahnutie v rámci tohto zverejnenia. 

Súbor na stiahnutie ... FV vyzva a prilohy.pdf 

Súbor na stiahnutie a vyplnenie – prílohy a návrh zmluvy - *Na vyplnenie WORD 


K záväznej ponuke je potrebné vyplniť a zaslať napr. e-mailom prílohu 1-5 a
doklad o oprávnení poskytovať službu napr. odkaz / link na výpis z registra (ako doklad, že dodávané služby sú predmetom vašej činnosti). 

Na strane 2 Výzvy v prílohe je uvedená maximálna možná cena: 4 455,16 EUR BEZ DPH.
Tieto maximá sme stanovili na základe prijatých ponúk pri prieskume trhu a nie je možné ich prekročiť v záväznej ponuke.
V prílohe 5 návrh zmluvy prosím upraviť Vaše údaje, cenu a prílohu 2 k zmluve podľa potreby.

Dúfame, že takáto verzia zmluvy je pre Vás v poriadku resp vieme zapracovať dodatočne nevyhnutné záväzné klauzuly / vzory vašej firmy pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom. 

Dátum zverejnenia: 24.8.2018

 Zmluva s víťazným uchádzačom, Dátum zverejnenia: 4.9.2018


 

Výzva na predloženie záväznej cenovej ponuky - zverejnenie

Nadácia Pontis, ako verejný obstarávateľ podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) zverejňuje výzvu na predloženie záväznej cenovej ponuky na realizáciu zákazky s názvom: „Prenájom priestorov, technické zabezpečenie a občerstvenie počas podujatia Festival sociálnych inovácií a 7 tréningov v KOŠICIACH".

Predmet zákazky je zadávaný postupom podľa § 117 „ zákazka s nízkou hodnotou" zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) v súlade so stanovenými kritériami uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk, ktorá je súčasťou tohto zverejnenia.

Lehota na predpokladanie ponúk: 22.8.2018
Miesto: Nadácia Pontis, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava
e-mail: [email protected] 
Podrobné informácie nájdete v súboroch na stiahnutie v rámci tohto zverejnenia. 

Súbor na stiahnutie ... FV vyzva a prilohy.pdf 

Súbor na stiahnutie a vyplnenie – prílohy a návrh zmluvy - *Na vyplnenie WORD 

K záväznej ponuke je potrebné vyplniť a zaslať napr. e-mailom prílohu 1-5 a
doklad o oprávnení poskytovať službu napr. odkaz / link na výpis z registra (ako doklad, že dodávané služby sú predmetom vašej činnosti). 

Na strane 2 Výzvy v prílohe je uvedená maximálna možná cena: 4 455,16 EUR BEZ DPH.
Tieto maximá sme stanovili na základe prijatých ponúk pri prieskume trhu a nie je možné ich prekročiť v záväznej ponuke.
V prílohe 5 návrh zmluvy prosím upraviť Vaše údaje, cenu a prílohu 2 k zmluve podľa potreby.
Dúfame, že takáto verzia zmluvy je pre Vás v poriadku resp vieme zapracovať dodatočne nevyhnutné záväzné klauzuly / vzory vašej firmy pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom. 

Dátum zverejnenia: 20.8.2018

 


 Výzva na predloženie záväznej cenovej ponuky - zverejnenie

Nadácia Pontis, ako verejný obstarávateľ podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) zverejňuje výzvu na predloženie záväznej cenovej ponuky na realizáciu zákazky s názvom: „Prenájom priestorov, technické zabezpečenie a občerstvenie počas podujatia Festival sociálnych inovácií a 7 tréningov v BRATISLAVE".

Predmet zákazky je zadávaný postupom podľa § 117 „ zákazka s nízkou hodnotou" zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) v súlade so stanovenými kritériami uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk, ktorá je súčasťou tohto zverejnenia.

Lehota na predpokladanie ponúk: 22.8.2018
Miesto: Nadácia Pontis, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava
e-mail: [email protected]
Podrobné informácie nájdete v súboroch na stiahnutie v rámci tohto zverejnenia.

Súbor na stiahnutie ... FV vyzva a prilohy.pdf

Súbor na stiahnutie a vyplnenie – prílohy a návrh zmluvy - *Na vyplnenie WORD

K záväznej ponuke je potrebné vyplniť a zaslať napr. e-mailom prílohu 1-5 a
doklad o oprávnení poskytovať službu napr. odkaz / link na výpis z registra (ako doklad, že dodávané služby sú predmetom vašej činnosti).

Na strane 2 Výzvy v prílohe je uvedená maximálna možná cena: 5625,37 EUR BEZ DPH.
Tieto maximá sme stanovili na základe prijatých ponúk pri prieskume trhu a nie je možné ich prekročiť v záväznej ponuke.
V prílohe 5 návrh zmluvy prosím upraviť Vaše údaje, cenu a prílohu 2 k zmluve podľa potreby.
Dúfame, že takáto verzia zmluvy je pre Vás v poriadku resp vieme zapracovať dodatočne nevyhnutné záväzné klauzuly / vzory vašej firmy pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom.

Dátum zverejnenia: 20.8.2018

Zmluva s víťazným uchádzačom, Dátum zverejnenia: 28.8.2018

 


Výzva na predloženie záväznej cenovej ponuky - zverejnenie

Nadácia Pontis, ako verejný obstarávateľ podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) zverejňuje výzvu na predloženie záväznej cenovej ponuky na realizáciu zákazky s názvom: „Tréningy v oblasti sociálnych inovácií a služby senior experta na podujatí Festival sociálnych inovácií".


Predmet zákazky je zadávaný postupom podľa § 117 „ zákazka s nízkou hodnotou„ zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) v súlade so stanovenými kritériami uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk, ktorá je súčasťou tohto zverejnenia.

Lehota na predpokladanie ponúk: 15.8.2018
Miesto: Nadácia Pontis, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava
e-mail: [email protected]
Podrobné informácie nájdete v súboroch na stiahnutie v rámci tohto zverejnenia.

Súbor na stiahnutie: FV vyzva a prilohy.pdf

Súbor na stiahnutie a vyplnenie – prílohy a návrh zmluvy - *Na vyplnenie WORD

Súbory na stiahnutie k adaptácií - sylaby a quiz

K záväznej ponuke je potrebné vyplniť a zaslať prílohu 1-4 a prílohu 5.1 / 5.2 návrh zmluvy podľa právnej formy dodávateľa s údajmi, cenou a prílohu 1 a 2 k zmluve, upravené podľa vybraných tréningov vrátane adaptácie a / alebo aj senior experta na Festival.

Na strane 3-4 Výzvy v prílohe sú uvedené maximálne ceny za jednotlivé časti zákazky, ktoré sú pre Vás relevatné.
Tieto maximá sme stanovili na základe prijatých ponúk pri prieskume trhu a nie je možné ich prekročiť v záväznej ponuke.
V zaslanej výzve na záväzné cenové ponuky bod 5.1. prosíme doložiť aj:
- doklad o oprávnení poskytovať službu resp zriaďovaciu listinu (ekvivalent), z ktorej vyplýva, že dodávané služby sú predmetom vašej činnosti.

Dátum zverejnenia: 9.8.2018

Zmluva s víťazným uchádzačom


Výzva na predloženie záväznej cenovej ponuky – zverejnenie

Nadácia Pontis, ako verejný obstarávateľ podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) zverejňuje výzvu na predloženie záväznej cenovej ponuky na realizáciu zákazky s  názvom: "Vysvetľujúce videá pre bezplatný online kurz pre verejnosť modul „Aktívne občianstvo“ v oblasti sociálne inovácie (filmovanie a editovanie) v anglickom jazyku".

Predmet zákazky je zadávaný postupom podľa § 117 „ zákazka s nízkou hodnotou„ zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) v súlade so stanovenými kritériami uvedenými vo  výzve na predkladanie ponúk, ktorá je súčasťou tohto zverejnenia.

Lehota na predpokladanie ponúk: 27.6.2018, 14:00 Miesto: Nadácia Pontis, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava e-mail: [email protected]

Podrobné informácie nájdete v súboroch na stiahnutie v rámci tohto zverejnenia. 

Súbor na stiahnutie Vyzva web.pdf 

Súbor na stiahnutie a vyplnenie – prílohy a návrh zmluvy  -*Na vyplnenie WORD

Súbor na stiahnutie – digitálne cartoon postavičky, ktoré budú použité vo videu (Marek), požiadavky na spoločnú vizuálnu identitu – Guide Babao Studio.ai a Palette.psd

Dátum zverejnenia: 25.6.2018

Zmluva s víťazným uchádzačom Dátum zverejnenia 16.7.2018

Asociovaní partneri Nadácie Pontis

      

 

Projekt Social(i)makers je realizovaný v rámci programu Interreg Central Europe s podporou Európskej únie prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF).

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky