NADAČNÉ FONDY

Nadačný fond Slovenských elektrární

Nadačný fond Slovenských elektrární podporuje projekty zamerané na energetickú efektívnosť miest a obcí, ako aj na znižovanie emisií CO2 do ovzdušia. Venuje sa podpore ľudí bez domova a ich resocializácii, ako aj mladým talentom v oblasti vedy a techniky.

Nadačný fond dm drogerie markt

Nadačný fond dm drogerie markt v Nadácii Pontis podporuje vytváranie nových komunitných projektov, ako sú susedské záhrady, lokálna mena a chov včiel v mestách.

Nadačný fond STRABAG

Fond podporuje formou priamych grantov charitatívne a komunitné subjekty zamerané na šport, deti, mládež i seniorov a na ochranu životného prostredia.

Nadačný fond Lenovo v Nadácii Pontis

Spoločnosť Lenovo sa prostredníctvom svojho nadačného fondu v Nadácii Pontis zameriava na podporu detí a mládeže s poruchou autistického spektra.

Nadačný fond Telekom

Jeden z najväčších fondov dlhodobo podporuje komunitu Nepočujúcich a ďalšie komunitné projekty prostredníctvom svojich zamestnancov. Pomáha aj Domu na polceste vo Veľkom Slavkove, ktorý pripravuje mladých chlapcov z detských domovov na život.

Nadačný fond Honeywell

Spoločnosť Honeywell na Slovensku pomáha rozvíjať dobrovoľníctvo, vzdelávať študentov pre prax a nezabúda ani na deti v núdzi.

Nadačný fond Pixel Federation

Spoločnosť Pixel Federation prostredníctvom svojho fondu prispieva k zlepšovaniu vzdelania na Slovensku, najmä čo sa týka informačných technológií.

Fond pre transparentné Slovensko

Za uplynulé roky odsúdili v priemere 3 osoby za spáchanie korupčného trestného činu. Z tohto hľadiska sa zdá, že problém s korupciou na Slovensku vôbec nemáme. Rozdiel medzi vnímaním korupcie a realitou z hľadiska dokázania viny a odsúdenia je priepastný.

Nadačný fond Lear

Lear Corporation Seating Slovakia, s.r.o., závod Senec založila nadačný fond ako vlastnú iniciatívu. Jeho cieľom je podporovať správne veci vo svojom okolí prostredníctvom zamestnaneckého grantového programu.

Nadačný fond Unilever

Nadačný fond Unilever v Nadácii Pontis podporuje rozvoj športu u detí.

PwC nadačný fond

PwC založila Nadačný fond ako vlastnú iniciatívu podporovať správne veci vo svojom okolí, ktoré môžu podporiť zamestnanci PwC prostredníctvom nominácie projektu do Zamestnaneckého grantového programu Pomocná ruka alebo poukázaním 2% z dane do Fondu.

Nadačný fond Embraco v Nadácii Pontis

Fond podporuje stredoškolákov v inovatívnom myslení, no tiež organizácie venujúce sa športu, zdraviu, vzdelaniu či životnému prostrediu.

Nadačný fond Arriva

Podrobnosti o nadačnom fonde budú zverejnené čoskoro.

Nadačný fond Johnson Controls

Nadačný fond v rokoch 2009 - 2014 podporoval aktivity v oblasti vzdelávania, výchovy detí a mladých ľudí.

Nadačný fond Lidl

Podrobnosti o nadačnom fonde budú zverejnené čoskoro.

Nadačný fond Bekaert

Podrobnosti o nadačnom fonde budú zverejnené čoskoro.

Nadačný fond Dell

Zameriava sa na podporu vzdelávania mládeže v oblasti informačných technológií. Orientuje sa aj na podporu komunity a rozvoj dobrovoľníckych aktivít. Zároveň Dell podporuje dlhodobejšie občianske združenie Návrat cez Venture Philanthropy Fund.

Nadačný fond Mobis

Nadačný fond Mobis v Nadácii Pontis ponúka finančnú podporu na vzdelávanie a rozvoj komunít.

Nadačný fond Adient

Podrobnosti o nadačnom fonde budú zverejnené čoskoro.

Nadácia Tesco

Filantropické aktivity sa sústreďujú na zlepšenie kvality života ľudí v mestách. Tento cieľ napĺňa cez podporu projektov, ktoré sú zamerané na revitalizáciu verejných priestorov v mestách.

Nadačný fond Axa

Poslaním Nadačného fondu AXA je podporovať mladé talenty.

Nadačný fond Mercedes

Podrobnosti o nadačnom fonde budú zverejnené čoskoro.

Nadačný fond Slovenskej sporiteľne

Prostredníctvom nadačného fondu zriadeného v Nadácii Pontis vykonávala Slovenská sporiteľna v rokoch 2013 a 2014 filantropické aktivity zamerané na podporu všestranných neziskových projektov a strategickú podporu najmä divadelného umenia na Slovensku.

Nadačný fond PSA Slovakia

Fond podporuje verejnoprospešné aktivity najmä na lokálnej úrovni.

Accenture nadačný fond - Nadácia Pontis

Fond pomáha zvyšovať zručnosti ľuďom, aby sa následne dokázali zamestnať, alebo si založiť vlastný biznis. Cieľom fondu je spolu s ostatnými pobočkami Accenture vo svete do roku 2015 pomôcť zvýšiť zručnosti pol milióna ľudí, aby sa dokázali zamestnať.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky