NADAČNÉ FONDY

Nadačný fond Bekaert

Nadačný fond Slovenských elektrární

Nadačný fond Slovenských elektrární podporuje projekty zamerané na energetickú efektívnosť miest a obcí, ako aj na znižovanie emisií CO2 do ovzdušia. Venuje sa podpore ľudí bez domova a ich resocializácii, ako aj mladým talentom v oblasti vedy a techniky.

Nadácia Tesco

Filantropické aktivity sa sústreďujú na zlepšenie kvality života ľudí v mestách. Tento cieľ napĺňa cez podporu projektov, ktoré sú zamerané na revitalizáciu verejných priestorov v mestách.

Nadačný fond Lidl

Nadačný fond Adient

Nadačný fond Telekom

Jeden z najväčších fondov dlhodobo podporuje komunitu Nepočujúcich a ďalšie komunitné projekty prostredníctvom svojich zamestnancov. Pomáha aj Domu na polceste vo Veľkom Slavkove, ktorý pripravuje mladých chlapcov z detských domovov na život.

Nadačný fond Slovenskej sporiteľne

Prostredníctvom nadačného fondu zriadeného v Nadácii Pontis vykonávala Slovenská sporiteľna v rokoch 2013 a 2014 filantropické aktivity zamerané na podporu všestranných neziskových projektov a strategickú podporu najmä divadelného umenia na Slovensku.

Nadačný fond Mobis

Nadačný fond Mercedes

Fond pre transparentné Slovensko

Za uplynulé roky odsúdili v priemere 3 osoby za spáchanie korupčného trestného činu. Z tohto hľadiska sa zdá, že problém s korupciou na Slovensku vôbec nemáme. Rozdiel medzi vnímaním korupcie a realitou z hľadiska dokázania viny a odsúdenia je priepastný.

Nadačný fond dm drogerie markt

Nadačný fond dm drogerie markt v Nadácii Pontis podporuje vytváranie nových komunitných projektov, ako sú susedské záhrady, lokálna mena a chov včiel v mestách.

Nadačný fond Axa

Accenture nadačný fond

Fond pomáha zvyšovať zručnosti ľuďom, aby sa následne dokázali zamestnať, alebo si založiť vlastný biznis. Cieľom fondu je spolu s ostatnými pobočkami Accenture vo svete do roku 2015 pomôcť zvýšiť zručnosti pol milióna ľudí, aby sa dokázali zamestnať.

Nadačný fond Lenovo

Spoločnosť Lenovo sa prostredníctvom svojho nadačného fondu v Nadácii Pontis zameriava na podporu detí a mládeže s poruchou autistického spektra.

Nadačný fond PSA Slovakia

Nadačný fond Stredoslovenskej energetiky

Bezpečnosť na cestách bola hlavnou témou nadačného fondu, ktorý fungoval v rokoch 2009- 2014. Cez fond sme podporovali bezpečnosť na cestách a znižovali nehodovosť. Zároveň sme podporovali projekty zamerané na nemotorovú dopravu.

Nadačný fond Západoslovenskej energetiky

Podporujeme sociálne, kultúrne, environmentálne, športové a zdravotné projekty so zameraním na západné Slovensko. Fond podporuje inovatívne a ambiciózne projekty aj v oblasti podpory sociálneho podniku či partnerstvami pri vzniku nových webov.

Nadačný fond STRABAG

PwC nadačný fond

PwC založila Nadačný fond ako vlastnú iniciatívu podporovať správne veci vo svojom okolí, ktoré môžu podporiť zamestnanci PwC prostredníctvom nominácie projektu do Zamestnaneckého grantového programu Pomocná ruka alebo poukázaním 2% z dane do Fondu.

Nadačný fond Honeywell

Spoločnosť Honeywell na Slovensku pomáha rozvíjať dobrovoľníctvo, vzdelávať študentov pre prax a nezabúda ani na deti v núdzi.

Nadačný fond Pixel Federation

Nadačný fond Johnson Controls

Nadačný fond v rokoch 2009 - 2014 podporoval aktivity v oblasti vzdelávania, výchovy detí a mladých ľudí.

Nadačný fond Lear

Lear Corporation Seating Slovakia, s.r.o., závod Senec založila Nadačný fond ako vlastnú iniciatívu podporovať správne veci vo svojom okolí, ktoré môžu podporiť jeho zamestnanci prostredníctvom nominácie projektu do Zamestnaneckého grantového programu

Nadačný fond Unilever

Nadačný fond Dell

Zameriava sa na podporu vzdelávania mládeže v oblasti informačných technológií. Orientuje sa aj na podporu komunity a rozvoj dobrovoľníckych aktivít. Zároveň Dell podporuje dlhodobejšie občianske združenie Návrat cez Venture Philanthropy Fund.

Nadačný fond Embraco v Nadácii Pontis

Fond podporuje stredoškolákov v inovatívnom myslení, no tiež organizácie venujúce sa športu, zdraviu, vzdelaniu či životnému prostrediu.

Nadačný fond Arriva

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky